8-BIT Stuff
8-BIT Stuff is a web pagina voor 8-bit computers en spelletjes. Deze 8-bit computers uit de tachtiger en begin negentiger jaren zijn de Atari's, Commodore's, (Sinclair) ZX Spectrums en vele andere.