Cengomania X - Amiga 3000 - Gotek
Cengomania X heeft een video gemaakt over het inbouwen van een Oled Gotek drive in zijn Amiga 3000.