Kernal64 v 1.4.6
Nowy emulator Commodore C64 i C128 od Alessandro Abbruzzetti. Zmiany w tej wersji: Ulepszenia dla REU 128K, klawisza Shift i TAB, napędu dyskowego i 128 MMU.