Daniel Renner - Pi1541
Daniel Renner heeft en video gemaakt over het bouwen van een Pi1541 diskdrive emulator.