DiagROM - Amiga v1.1
Nowe oprogramowanie diagnostyczne dla Amiga.