A1208
Nowy produkt sprzętowy dla Amigi 1200: A1208.