Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film z kanału 8-Bit Resurgence na YouTube. W tym odcinku przyjrzymy się podwójnemu napędowi dysków 1581.
2022-03-18 - 12:19:00 - Tydzień: 11 - Numer wpisu: 10024 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny