Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Josh Bailey pracuje nad swoim projektem desidulate. Dzięki desidulate możliwa jest transkrypcja i analiza muzyki C64/SID oraz rekonstrukcja oryginalnych danych C64 SID.
2022-03-18 - 12:21:00 - Tydzień: 11 - Numer wpisu: 10026 - Kategoria: C64, Program