Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Anykey to program dla Commodore C64, 128, Plus/4, PET lub emulator do testowania wszystkich klawiszy na klawiaturze. Pokazuje również wejście joysticków.
2022-03-25 - 12:16:00 - Tydzień: 12 - Numer wpisu: 10043 - Kategoria: Commodore, Program