XoomFloppy v1.1 to mała wersja Zoom Floppy, która pozwala na używanie stacji dyskietek 1541 z nowoczesnym komputerem. XoomFloppy może być używany z oprogramowaniem xum1541 i OpenCBM.
2022-04-01 - 12:07:00 - Tydzień: 13 - Numer wpisu: 10055 - Kategoria: C64, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange