FlexSID to program do tworzenia muzyki SID o niewielkich rozmiarach. Program jest dostępny dla systemów Linux, Window i C64. Funkcje: 5 graczy, ekran edytora, ekran menu, tabela temp, lista zamówień, schematy i instrumenty/tabela efektów.
2022-04-01 - 12:09:00 - Tydzień: 13 - Numer wpisu: 10057 - Kategoria: C64, Program