Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Amaurote Isometric to nowa gra na komputer Commodore C64. Gra została opracowana przez Brush (kod), Hate Bush (muzyka), Joe (piksele), Bieno64, Jazzcat, Joe (test) i Buzz (grafika katalogowa).
2022-04-08 - 12:01:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10069 - Kategoria: C64, Gra