Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Andrew Hutchings opracował RAMessy, które uaktualniają Amiga 500/2000/Commodore CDTV do 2 MB pamięci Chip RAM bez lutowania lub modyfikowania płyty głównej.
2022-04-08 - 12:02:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10070 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny