Propaganda to angielski magazyn dyskietek dla sceny Commodore. W tym wydaniu następujące artykuły: Editorial, News & Gossip, Wywiad: Mack, Grand Tour Challenge, Transmission64, Only Sprites, CSDB stats, GTultra i Jukebox.
2022-04-08 - 12:03:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10071 - Kategoria: C64, Magazyn