Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
No More Toxic Man!!! to gra przygodowa typu „wskaż i kliknij” na komputer Amiga. Grę opracował Juan Carlos Herran Martin. Ulepszenia w tej wersji Obsługa języków francuskiego, niemieckiego i polskiego. I nowa grafika i drugorzędne postacie.

Wersja AROS.
2022-04-08 - 12:10:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10078 - Kategoria: Amiga, Gra