Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Per Bengtsson wykonał małą płytkę drukowaną, aby zastąpić (przeciekający) akumulator Varta w komputerach retro. Varta Replacer może być używany w komputerach Amiga.
2022-04-08 - 12:12:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10080 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny