Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film można obejrzeć na kanale The Tech I Missed na YouTube. W tym odcinku: Dodanie konwertera HDMI do komputera Commodore C64.
2022-04-08 - 12:17:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 10085 - Kategoria: C64, Towar żelazny