Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
A-Pet 500 to metalowa obudowa do komputera Amiga 500. Ale obudowa jest w stylu starego komputera Commodore PET. Na filmie można zobaczyć wycięte laserowo części metalowe do A-Pet 500.
2022-04-15 - 12:04:00 - Tydzień: 15 - Numer wpisu: 10093 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny