Sid Sfx Editor to edytor efektów dźwiękowych SID (z podstawowym interfejsem użytkownika), który umożliwia tworzenie niektórych efektów dźwiękowych i eksportowanie ich do użycia w języku BASIC lub Assembly (poprzez IRQ).
2022-06-03 - 12:11:00 - Tydzień: 22 - Numer wpisu: 10249 - Kategoria: C64, Program

Commodore Banner Exchange