W tym filmie z Hey Birt! remont stacji dysków Commodore 1581. Birt znalazł również problem z odczytem i zapisem na dyskietce.
2022-06-10 - 12:06:00 - Tydzień: 23 - Numer wpisu: 10266 - Kategoria: Commodore, Naprawa