RNOPDF to przeglądarka plików PDF dla Amigi, stworzona z Hollywood. Funkcje: Zoom, wyszukiwanie, zakładki, eksport PNG / TXT, pełny ekran, obracanie i obsługa ARexx. Ostatnie zmiany: Ulepszenia wyszukiwania i implementacji OpenURL. Dodano katalog francuski i niemiecki.
2022-07-22 - 12:16:00 - Tydzień: 29 - Numer wpisu: 10398 - Kategoria: Amiga, Program

Commodore Banner Exchange