Maciej Witkowiak opracował płytę-córkę MMU rozszerzającą 256 kB RAM dla komputera Commodore C128. To rozszerzenie pamięci RAM można podłączyć do gniazda U7 komputera C128(D) lub C128DCR. To rozszerzenie jest oparte na projekcie Marko Mäkelä i Pekki Pessi.
2022-07-22 - 12:17:00 - Tydzień: 29 - Numer wpisu: 10399 - Kategoria: C128(D), Towar żelazny