SID-Device to wieloplatformowe sieciowe urządzenie SID, opracowane przez Wilfred Bos, które emuluje układ dźwiękowy Commodore C64, znany również jako układ SID (6581/8580). Działa w sieci lokalnej lub na własnym komputerze.
2022-07-29 - 12:19:00 - Tydzień: 30 - Numer wpisu: 10422 - Kategoria: C64, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange