Propaganda to angielski magazyn dyskietek dla sceny Commodore. W tym wydaniu następujące artykuły: Editorial, News & Gossip, 10 Years of GubbData, ZZAP69, Interview: Hermit, Mr. Mouse: FM-YAM, Paladin: Saving our legacy i Jukebox.
2022-08-05 - 12:05:00 - Tydzień: 31 - Numer wpisu: 10428 - Kategoria: C64, Magazyn