Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film z GadgetUK164. Na tym filmie naprawa komputera Amiga 2000 z uszkodzonym portem joysticka.
2022-08-19 - 12:03:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 10470 - Kategoria: Amiga, Naprawa
Error: Embedded data could not be displayed.