Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
David Horrocks wydał nową wersję swojego emulatora Hoxs64. Ostatnie zmiany to: Usprawnienia dla pliku stanu zapisu, klawiatury, napędu i debuggera. Dodano kasetę rozszerzającą Commodore 1750 REU 512K RAM.
2022-08-26 - 12:01:00 - Tydzień: 34 - Numer wpisu: 10488 - Kategoria: C64, Emulator
Error: Embedded data could not be displayed.