Antiryad Gx to zunifikowany, wieloplatformowy i wielordzeniowy silnik gier 2D i 3D. Antiryad Gx jest rozwijany od 1992 roku, z doskonałą optymalizacją i stabilnością.
2022-08-26 - 12:07:00 - Tydzień: 34 - Numer wpisu: 10494 - Kategoria: Amiga, Program