Forum Retro-Link zostało przeniesione do nowej lokalizacji. Forum Retro-link koncentruje się na spotkaniach Commodore, Amiga, SCCAN, innych platformach komputerowych i latach 80-tych!
2022-09-09 - 12:09:00 - Tydzień: 36 - Numer wpisu: 10536 - Kategoria: Commodore, Website