Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
ICON64 pracuje nad wersją 3 gry Impossible Mission III. Praca plastyczna jest prawie ukończona i rozpoczęto pracę nad kodem. Możesz zobaczyć przykład nowych pokoi na forum Lemon64.
2022-10-07 - 12:17:00 - Tydzień: 40 - Numer wpisu: 10630 - Kategoria: C64, Gra