Możesz teraz obejrzeć nowy film z kanału YouTube Bits & Bytes firmy Silvestron. W tym filmie możesz obejrzeć budowę C64 Pico. C64 Pico to Raspberry Pi Pico z oprogramowaniem MCUME (Multi CompUter Machine Emulator). Schematy, projekty PCB i oprogramowanie MCUME są dostępne do zbudowania własnego C64 Pico.
2022-10-21 - 12:20:00 - Tydzień: 42 - Numer wpisu: 10676 - Kategoria: C64, Towar żelazny