Scena World jest dyskietka Angielski magazyn dla PAL i NTSC Commodore 64 sceny. W tym wydaniu: 5 Minutes of Fame, Gamescom 2022, Floppy Totaal, VCF Midwest Meeting, Game Coding (7) i Making a Tape Loader Game.
2022-12-02 - 12:01:00 - Tydzień: 48 - Numer wpisu: 10781 - Kategoria: C64, Magazyn