GoFloppy Drive to emulator stacji dyskietek podobny do "Gotek" powszechnie używanego w sprzęcie retro. GoFloppy został opracowany przez Andrew Hutchings i może być używany w komputerach Amiga, ale także w Acorn Archimedes, Acorn RiscPC, BBC Micro, Atari Falcon itp.
2022-12-09 - 12:08:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 10809 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny