Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Celso Martinho napisał bardzo obszerny blog o budowie nowego komputera Commodore C64 z nowych i starych podzespołów. Używa komponentów, takich jak płytka PCB repliki SixtyClone, PLA20V8 i ARMSID.
2023-01-13 - 12:08:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 10917 - Kategoria: C64, Blog
Error: Embedded data could not be displayed.