Propaganda to angielski magazyn dyskietek dla sceny Commodore. W tym wydaniu następujące artykuły: Artykuł redakcyjny, Wiadomości i plotki, wywiad z Deekiem, Dinosaurs & Burglar, Music Roundtable, Sidelined, Purple and the Jukebox.
2023-02-03 - 12:13:00 - Tydzień: 5 - Numer wpisu: 10988 - Kategoria: C64, Magazyn