Lite XL to lekki edytor tekstu napisany w Lua i SDL2, który może być używany na AmigaOS 4 i MorphOS 3. Ostatnie zmiany: Aktualizacja motywów kolorystycznych i wtyczek, skompilowana z najnowszym SDL 2.26 / gcc 11 i domyślną lokalizacją dla AmigaOS 4 ( liczby dziesiętne).
2023-02-03 - 12:14:00 - Tydzień: 5 - Numer wpisu: 10989 - Kategoria: Amiga, Program