Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy projekt sprzętowy c0pperdragon, "Amiga Digital Video Hack". Ta modyfikacja umożliwia podłączenie cyfrowych sygnałów wideo do 23-pinowego złącza wideo Amigi. Te sygnały cyfrowe można następnie wykorzystać do przeskalowania w górę, takiego jak RGBtoHDMI, w celu wygenerowania idealnego sygnału HDMI.
2023-02-24 - 12:10:00 - Tydzień: 8 - Numer wpisu: 11050 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.