VS64 to rozszerzenie typu open source dla Visual Studio Code Rozszerzenie VS64 ułatwia tworzenie, debugowanie, sprawdzanie i uruchamianie kodu asemblera C64 z Visual Studio Code. Zapewnia dogłębną obsługę edycji składni asemblera ACME, zintegrowany system projektowania i kompilacji oraz obsługę systemu zadań i uruchamiania programu Visual Studio Code.
2023-02-24 - 12:11:00 - Tydzień: 8 - Numer wpisu: 11051 - Kategoria: C64, Program