Multipaint umożliwia rysowanie obrazów z ograniczeniami kolorystycznymi niektórych typowych 8-bitowych platform komputerowych. Zmiany w tej wersji: Dodano obsługę najemników VIC20 i trybów wielokolorowych. Ulepszenia trybu Amiga, trybu Amstrad GX4000/plus i trybów Tandy Coco3.
2023-02-24 - 12:13:00 - Tydzień: 8 - Numer wpisu: 11053 - Kategoria: Commodore, Program