Rave to edytor dźwięku dla komputerów kompatybilnych z AmigaOS4, opracowany przez Daniela Jedlickę. Funkcje to: nowoczesny GUI, zakładki, operacje asynchroniczne, schowek, system wtyczek i obsługa wielu typów i formatów plików audio.
2023-03-10 - 12:07:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 11089 - Kategoria: Amiga, Program