Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Colin Vella, Playfield, Wonderboy, Black Dawn Technomage, Turrican II AGA, Brettspiel vs. Amiga - Patrizier, LUMA, Billy Frontier, Connect, Athanor 2 - Legend of the Birdmen, Aminet, RNOTunes, C64 & Amiga Forever 8, AmiCygnix 1.7, Triton USB Card, Commotron Turbo 2000 Super Wireless Gamepad, Trevors Soapbox, Amiga Future 25 Years (2), Demoscene i AmigaOS4 SDK.
2023-03-10 - 12:20:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 11102 - Kategoria: Amiga, Magazyn