Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
cRTED to odtwarzacz muzyki stworzonej na komputerze Commodore Plus/4. Program został opracowany przez firmę Hermit i jest dostępny na komputery z systemem Linux i Windows. cRTED używa nowego formatu plików (.TED), który jest oparty na formacie plików .TMF opracowanym przez siz.
2023-03-17 - 12:19:00 - Tydzień: 11 - Numer wpisu: 11122 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Program
Error: Embedded data could not be displayed.