Możesz obejrzeć wideo z kanału YouTube Donyati. W tym filmie migracja systemu Commodore C64 do środowiska chmurowego, i zaimplementowana jest funkcja MFA. Udana migracja jest możliwa, ale bardzo ważny jest dzień w roku.

Kolejny film z kanału YouTube Donyati.
2023-04-07 - 12:19:00 - Tydzień: 14 - Numer wpisu: 11189 - Kategoria: Commodore, Wydarzenia