Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy projekt Jan Derogee: StripStream, projekt czytnika komiksów na C64. StripStream udowadnia, że cyfrowe komiksy były możliwe w latach 80-tych. Komiks jest przechowywany na kasecie i może zawierać 300 obrazów i 1200 linii tekstu na 30-minutowej kasecie.
2023-04-21 - 12:21:00 - Tydzień: 16 - Numer wpisu: 11232 - Kategoria: C64, Program
Error: Embedded data could not be displayed.