Pentad opracował zestaw konstrukcyjny motywu logowania C64 dla systemu Linux. Możesz tworzyć własne ekrany logowania lub skorzystać z przykładów z Pentad. Tworzył także motywy i ekrany powitalne dla Amiga i Atari.
2023-04-21 - 12:00:00 - Tydzień: 16 - Numer wpisu: 11233 - Kategoria: Commodore, Amiga