Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
FRGCB (fiński blog porównujący gry retro) to strona internetowa, która pisze o grach retro. Różnica polega na tym, że ten blog porównuje gry na różnych komputerach, takich jak C64, Amiga, MSX, NES, CPC, DOS itp. Najnowsze porównania to: Stop the Express (Hudson Soft, 1983) i Gyroscope (Melbourne House, 1985).
2023-08-04 - 12:09:00 - Tydzień: 31 - Numer wpisu: 11534 - Kategoria: Commodore, Blog
Error: Embedded data could not be displayed.