Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
16UP to otwarta karta rozszerzeń sprzętowych, która doda port użytkownika do komputerów domowych Commodore 16, 116 i Plus/4. Dostępne są dwie wersje, jedna z konwerterem RS-232 i druga bez.
2023-08-18 - 12:18:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 11583 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.