Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Plus4Serial to otwarty sprzętowy adapter portu szeregowego, który podłącza się do portu użytkownika Commodore Plus/4, zamieniając go we w pełni funkcjonalny interfejs RS-232.
2023-08-25 - 12:17:00 - Tydzień: 34 - Numer wpisu: 11602 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.