Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film na kanale YouTube My Developer Thoughts. W tym filmie możesz zobaczyć jak używać języka programowania Forth na komputerze Commodore VIC20.
2023-11-10 - 12:14:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 11825 - Kategoria: VIC-20, Informacja
Error: Embedded data could not be displayed.