The Retro Hour jest profesjonalnym Podcast z Dan Wood & Ravi Abbott. W tym odcinku: Refleksje dotyczące Cinemaware i MicroProse z Ed Magnin.
2023-12-15 - 12:01:00 - Tydzień: 50 - Numer wpisu: 11918 - Kategoria: Commodore, Podcast