FREEZE64 to fanzin dla graczy i hakerów Commodore 64. To starsze wydanie jest teraz dostępne bezpłatnie w formacie PDF. W tym wydaniu: Muddy Racers, Zzapback, City Fighter, Slug, Andrew Trott, Lordsfire, Tread Bear i Tran.
2024-01-12 - 12:08:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 12008 - Kategoria: C64, Magazyn